Wanneer uw reservering vanwege Covid-19 niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat het schoolbestuur het niet toelaat of omdat wij noodgedwongen moeten sluiten, dan is het mogelijk deze kosteloos te annuleren of te verplaatsen.