Het Aquaventura slidepark zelf is goed toegankelijk. De paden zijn verhard. De zandgedeelten zijn voor u mogelijk moeilijker te gebruiken. Voor alle glijbanen geldt dat deze alleen toegankelijk zijn via een trap. De toegankelijkheid hiervan is daardoor voor vrijwel alle rolstoelgebruikers onmogelijk of lastig.