Een abonnement is een los abonnement geldig voor één persoon. Voor 20,- kunt u het abonnement aanvullen met een parkeerabonnement. 


Het familie-abonnement is bedoeld voor gezinnen, bij een familie-abonnement kunnen dus meerdere personen op het abonnement. Er kunnen maximaal vier kinderen onder de 18 en twee volwassenen op een familie-abonnement die op hetzelfde adres wonen. Daarnaast kunnen er tot vier grootouders worden toegevoegd en zit een parkeerabonnement standaard inbegrepen.