Bij het verlengen van uw abonnement krijgt u nieuwe barcodes. Deze kunt u gebruiken voor 2024. De barcodes van 2023 komen hiermee dus te vervallen en zijn niet meer geldig.